Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığıyla sunulan bilgi / hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz bilgi / hizmetlere ilişkin elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu internet sitesi aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Bugüne kadar F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti olarak verdiğimiz bilgi ve hizmetlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir, ayrıca çalışanların da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatları bulunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti olarak taahhüt ederiz. F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti tarafından hazırlanan bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti politikamızı ve Yönetmeliğimizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti” in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara verilerin korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti”, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “F2 Connect Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.